Montessoripedagogikken legger opp til en læringsform jeg har veldig sans for. Jeg liker å jobbe med litt mindre grupper med elever, slik at jeg kan gå hjem hver dag med god samvittighet fordi alle barn har fått den hjelpen og støtten de trenger i skolearbeidet.