Jeg jobber på TMS fordi det er en skole som setter barna først. Hvert år får jeg utfordre meg selv i å tilpasse meg gruppa med barn jeg er kontaktlærer for. Ikke to år, måneder eller dager er like, og takk og pris for det. Barna er med og former hver dag og gjør den unik.