Her på skolen jobber vi mye tverrfaglig fordi alt på jorda henger sammen. Vi jobber også med bærekraftsmål med tanke på fremtiden. Hos oss blir barna inkludert, og de lærer at de er verdt noe. Vi jobber for at de skal bli selvstendige og ha tro på seg selv.