Som helsesykepleier i skolehelsetjenesten, ser jeg at montessoripedagogikken bygger opp mennesket ved å bygge på trygghet som leder til selvsikkerhet og mestring.

Mestring trenger vi for å kunne utvikle oss og finne gleden i å tilegne oss ny og mer kunnskap.