Trysil Montessoriskole SA er en statlig godkjent, privat grunnskole basert på Maria Montessoris pedagogiske idé. Skolen drives som et samvirkeforetak, og eies av foreldre og lokalsamfunn. Vi er medlem av Montessori Norge (tid. Norsk Montessoriforbund).

Besøk oss!

Det er lettere å forstå hva en Montessoriskole er når du ser det i praksis.
Har du spørsmål eller vil avtale et besøk så ta kontakt!

Hva betyr det at undervisningen følger montessoripedagogikken?

Undervisning følger en egen Montessorilæreplan godkjent av Utdanningsdirektoratet.

Maria Montessoris pedagogiske idé

Maria Montessori

Montessoripedagogikkens mor er Maria Montessori (1870-1952). Hun mente at utdanning var nøkkelen til en fredeligere verden og ble nominert tre ganger for sitt arbeid til Nobels fredspris.

Klikk her for å lese mer om Maria Montessori.

Frihet og orden, det tilrettelagte læringsmiljøet, gjensidig respekt og ansvar for omgivelsene, er begreper som går som en rød tråd gjennom montessoripedagogikkens filosofi.

Montessoripedagogikken er en «hjelp til livets utfoldelse». En slik utdanning strekker seg langt utover det å oppdra barn til å kunne tilpasse seg normer, eller å være egnet til et bestemt yrke.

Den voksnes rolle er å veilede og tilrettelegge, og gi barnet rom til å prøve og feile. «Hjelp meg å gjøre det selv» er et mye brukt sitat fra Maria Montessori. Nettopp fordi det sier så mye om det vi ønsker å gjøre.

Montessoripedagogikken bygger på et syn hvor barnet er i sentrum. Et syn der sosial, emosjonell, fysisk og intellektuell utvikling anses som like viktige. Et av montessoripedagogikkens viktigste mål er å gi barna en forståelse av hvordan alt i verden henger sammen, derfor sier vi at montessoripedagogikken har et holistisk perspektiv. For å forstå verden, må man se sammenhenger og helheter. Vårt ansvar for å ta vare på den jorden vi lever på, forstå den og respektere den er sentralt i montessoripedagogikken.

Klikk her for å lese mer om pedagogikken.

Mer litteratur om denne spennende og litt annerledes pedagogikken finner du her.

Den første montessorigrunnskolen i Norge ble startet i 1989. Da hadde vi hatt montessoribarnehager helt siden 1969. I dag er det over 90 montessoriskoler som er medlem av Montessori Norge, medlemsorganisasjonen for norske montessoriskoler, barnehager og lokalforeninger.

Film laget av Montessori Norge: Hva er montessoripedagogikk?