Våre kjerneverdier er TRYGGE – SYNLIGE – SELVSTENDIGE BARN.

Dette er rammen og målsetningen for vår undervisning, både i pedagogiske og i sosiale sammenhenger.

Vi har ledige skoleplasser for skoleåret 2021/2022. Søk plass nå!

Trysil Montessoriskole SA er en statlig godkjent, privat grunnskole basert på Maria Montessori’s pedagogiske idéer. Skolen drives som et samvirkeforetak, og eies av foreldre og lokalsamfunn.

Skolen er gratis – ingen skolepenger, alt skolemateriell får elevene på skolen og innenfor Trysil kommune har elevene rett på gratis skyss til skolen.