Våre kjerneverdier er TRYGGE – SYNLIGE – SELVSTENDIGE BARN.

Med trygge mener vi at barna føler seg trygge og har det godt med seg selv, både faglig og sosialt. Med synlige mener vi at barna føler seg sett og hørt hver dag. Med selvstendige mener vi at barna tar ansvar for egen læring, og for seg selv og andre.

Dette er rammen og målsetningen for vår skolehverdag, både i pedagogiske og i sosiale sammenhenger.

Vi tar i mot nye elever hele skoleåret. Søk plass nå!

Trysil Montessoriskole SA er en statlig godkjent, ideell privat grunnskole basert på Maria Montessoris pedagogiske idéer. Skolen drives som et samvirkeforetak, og eies av foreldre og lokalsamfunn.

Skolen er gratis – vi har ingen skolepenger. Innenfor Trysil kommune har barna rett på gratis skoleskyss.

Skolebrosjyre

I vår skolebrosjyre kan du lese mer om vårt skoletilbud, montessoripedagogikken, hvordan vi jobber og hvem vi er.

TMS-skolebrosjyre-digital-versjon-1

Ønsker du å motta en brosjyre i posten, ta kontakt, så sender vi til deg.