Våre kjerneverdier er TRYGGE – SYNLIGE – SELVSTENDIGE BARN.

Med trygge mener vi at barna føler seg trygge og har det godt med seg selv, både faglig og sosialt. Med synlige mener vi at barna føler seg sett og hørt hver dag. Med selvstendige mener vi at barna tar ansvar for egen læring, og for seg selv og andre.

Dette er rammen og målsetningen for vår skolehverdag, både i pedagogiske og i sosiale sammenhenger.

Ordinær søknadsfrist er 15. februar. Vi tar også i mot nye elever hele skoleåret. Søk plass nå!

Trysil Montessoriskole SA er en statlig godkjent, ideell privat grunnskole basert på Maria Montessoris pedagogiske idéer. Skolen drives som et samvirkeforetak, og eies av foreldre og lokalsamfunn.

Skolen er gratis – vi har ingen skolepenger.
Innenfor Trysil kommune har barna rett på gratis skoleskyss.

Skolebrosjyre

I vår skolebrosjyre kan du lese mer om vårt skoletilbud, montessoripedagogikken og hverdagen på skolen.

Ønsker du å motta en brosjyre i posten, ta kontakt, så sender vi til deg.

TMS-skolebrosjyre-2022-2023

Kjøp andeler i Trysil Montessoriskole SA

Trysil Montessoriskole SA drives som som et samvirkeforetak og eies av foreldre og lokalsamfunn.

Vil du bidra til videre drift og vekst av skolen vår?

Da kan du kjøpe andeler i Trysil Montessoriskole SA. Både enkeltpersoner og lag/foreninger kan kjøpe andeler.

En andel koster kr. 1.000 og du kan kjøpe så mange andeler du vil.

Det er enkelt å kjøpe andeler:

  • Registrer deg her.
  • Betal via kontooverføring eller Vipps:
    Overføres til konto nr.: 6167.05.26703. Merk betalingen med “andeler”.
    Vipps: #766759
  • Andelseierbevis: Du mottar andelseierbevis fra skolen innen to måneder etter registrering.

Du kan også laste ned skjema som du kan skrive ut, fylle inn og sende eller levere på skolen:

Ved spørsmål om kjøp av andeler, ta kontakt med oss.