De fleste av elevene kommer med buss til skolen. Uansett hvor elevene bor i Trysil kommune så har de rett på fri skoleskyss til skolen. Det er alltid en voksen på plass til å ta i mot barna som kommer med bussen. Skolen starter kl. 08:00 og ferdig kl. 14:30.

8:00- 11:00 Første arbeidsøkt: Arbeidstid

Det er ikke klasser på skolen, men to grupper. Gruppe 1 er alle som går på 1.- 4. trinn og gruppe 2 er alle som går på 5.- 7. trinn. Lærerne og elevveilederne tar i mot og hilser på alle elevene når de har hengt fra seg i garderoben. Er det elever som har ekstra lang skoleveg, kan de få spise frokostmatpakken sin når de kommer til skolen.

Hver dag starter med faste rutiner hvor hver gruppe samles for å gå gjennom dagen. Første arbeidsøkt for dagen varer frem til kl 11:00.

I en arbeidsøkt jobber barna selvstendig mens lærerne veileder og tilrettelegger etter elevenes individuelle behov. I denne økten jobber barna som regel med fag som matematikk, norsk, engslek, kosmos (naturfag, historie, geografi og krle).

Lærerne gir også barna presentasjoner hvor vi bruker montessori-materiellet, som hjelper barna med å konkretisere og forstå stoffet. Egenarbeidet til barna blir da å forske videre på ulike temaer. Vi har fokus på tverrfaglighet og dybdelæring. Barna får god oppfølgning av lærer gjennom hele økten.

Barna tar pauser etter behov i løpet av arbeidsøkten.

11:00- 11:30 Felles lunsj for alle.

Alle barna på skolen spiser felles lunsj. Det er hyggelig å måte hverandre på tvers av gruppene og spise et hyggelig måltid sammen. Skolen er med i Skolelyst-ordningen.

11:30- 12:30 Friminutt.

Når lunsjen er ferdig ca 11:30, er det tid for friminutt. Da er barna ute i en hel time. Skolen har et stort og fint uteområde, med husker, lekeapparater og en ballbinge. Det er god plass til å ake, gå på ski, spille ball eller finne på andre aktiviteter. Uteområdet deler de med Trysil Friluftsbarnehage. De eldste og yngste barna leker godt sammen, og de eldste barna hjelper de yngre barna ved behov. Vi har en skolehage der det dyrkes grønnsaker. Denne kan barna stelle med i friminuttet hvis de har lyst.

12:30 Dagens andre arbeidsøkt.

Kl 12:30 begynner dagens andre arbeidsøkt. I disse øktene er det mer praktiske, kreative og fysiske fag som gym, musikk og drama, mat og helse, fysisk aktivitet, uteskole eller kunst og håndverk. Barna bruker også tid på å rydde og vaske grupperommene sine og å dele det de har jobbet med for de andre barna.

14:30 BUSSVAKT OG SFO.

Da er det tilbud om SFO for de som har behov for det frem til kl 16:45. Vi har alltid en voksen tilstede helt til bussen eller foresatte har hentet alle elevene.

Aktivitetsdager

Skolen har flere aktivitetsdager i løpet av skoleåret. Det kan være dager med langrenn, isfiske, slalom i Trysilfjellet, sykkelturer, badeturer, teltturer, skogsturer, tur til Skogmuséet, tur til Vitensenteret på Gjøvik, til Trysiliaden som publikum eller bare en tur til biblioteket.

Hvert tredje år får også de eldste elevene reise på en skoletur. Vi bruker også tid i løpet av skoleåret på elevbedriften som samler inn penger til skoleturen. Dette skoleåret skal barna reise på skoletur til Finnmark.