Skolen starter kl. 08:00 og ferdig kl. 14:30. Vi har fem timer med arbeid, en halvtime lunsj og en time friminutt i løpet av en skoledag. Det er mulighet for SFO etter endt skoledag.

Det er ikke klasser på skolen, men to grupper. Dette skoleåret består gruppe 1 av de som går i 1.- 3. trinn og gruppe 2 de som i 4.- 7. trinn.

De fleste av elevene kommer med buss eller taxi til skolen. Uansett hvor elevene bor i Trysil kommune så har de rett på fri skoleskyss til skolen. Det er alltid en voksen på plass til å ta i mot barna som kommer med bussen.

8:00- 11:00 Arbeidstid

Vi starter med morgensamling og faste rutiner hvor hver gruppe samles for å gå gjennom dagen. De tre første timene av skoledagen har begge grupper som regel det vi kaller arbeidstid.

I arbeidstiden jobber barna selvstendig mens lærerne veileder og tilrettelegger etter elevenes individuelle behov. I denne økten jobber barna som regel med basisfagene matematikk, norsk og engelsk, i tillegg til faget kosmos (naturfag, historie, geografi, biologi og krle).

Lærerne gir også barna presentasjoner med montessori-materiellet, som hjelper barna med å konkretisere og forstå stoffet. Egenarbeidet til barna blir da å forske videre. Barna jobber ofte med prosjekter hvor de får gå i dybden på temaene vi jobber med. Vi har fokus på tverrfaglighet og dybdelæring. Barna får god oppfølgning av lærer gjennom hele økten.

Barna tar pauser etter behov i løpet av arbeidsøkten.

11:00- 11:30 lunsj

Alle barna på skolen spiser lunsj samtidig. Barna har med egen matpakke. Skolen er med i Skolelyst-ordningen. Noen ganger spiser barna mat de har laget selv (f.eks når de har faget mat og helse).

11:30- 12:30 Friminutt

Når lunsjen er ferdig ca 11:30, er det tid for friminutt. Da er barna ute i en hel time. Skolen har et stort og fint uteområde, med husker, lekeapparater, ballbinge, fotballbane og en liten akebakke. Det er god plass til å ake, gå på ski, spille ball eller finne på andre aktiviteter. Vi deler uteområdet Trysil Friluftsbarnehage. De eldste og yngste barna leker godt sammen, og de eldste barna hjelper de yngre barna ved behov.

12:30 Kreative og praktiske fag.

Kl 12:30 begynner dagens andre arbeidsøkt. I disse to timene har vi ofte praktiske, kreative og fysiske fag som gym, musikk og drama, mat og helse, fysisk aktivitet, uteskole eller kunst og håndverk. Barna bruker også tid på å rydde og vaske grupperommene sine. Noen ganger har vi deletid, hvor barna deler det de har jobbet med for de andre barna.

14:30 BUSSVAKT OG SFO.

Skolen er ferdig kl. 14.30. Noen reiser hjem med taxi rett etter skoletid, men de barna som kjører buss sørover er på skolen mens de venter på bussen (bussvakt). Vi har også tilbud om SFO for de som har behov for det frem til kl 16:45.

Aktivitetsdager

Skolen har flere aktivitetsdager i løpet av skoleåret. Det kan være dager med langrenn, isfiske, alpint i Trysilfjellet, sykkelturer, badeturer, teltturer, skogsturer, tur til Skogmuséet, tur til Vitensenteret på Gjøvik eller bare en tur til biblioteket.

Vi reiser ofte på utflukter, “going-outs“, i forbindelse med undervisningen hvor vi bruker lokalmiljøet som læringsarena. Vi har blant annet sett på bergarter og geologiske fenomener, gått pilgrimsleden, plukket sopp og bær og sett på insekter og dyrespor.

Hvert tredje år får også de eldste elevene reise på en skoletur. Vi bruker tid i løpet av skoleåret på elevbedriften, hvor vi samler inn penger til skoleturen. Skoleåret 2022/2023 var barna på skoletur til Pasvik og Kirkenes i Øst-Finnmark, de var også en tur innom Finland.