De fleste av elevene kommer med buss til skolen. Uansett hvor elevene bor i Trysil kommune så har de rett på fri skoleskyss til skolen.

8:00 begynner skoledagen. Første arbeidsøkt.

Det er ikke klasser på skolen, men to grupper. Gruppe 1 er alle som går på 1.- 4. trinn og 5.-7.trinn er i gruppe 2. Mari og Johan, som begge er montessoripedagoger, tar i mot og hilser på alle elevene når de har hengt fra seg i garderoben. Er det elever som har ekstra lang skoleveg, kan de få spise frokostmatpakken sin når de kommer til skolen.

Hver dag starter med faste rutiner hvorav en er at to elever, en fra gruppe 1 og en fra gruppe 2, leser høyt for hverandre. Da summer det i klasserommene. Etterpå går de til hvert sitt klasserom og starter første arbeidsøkt for dagen som varer frem til kl 11:00. I en arbeidsøkt jobber eleven selvstendig med ulike fag og lærerne veileder og tilrettelegger etter elevenes individuelle behov. I løpet av arbeidsøkten kan elevene finne seg litt frukt som energipåfyll.

11:00 elevene GÅR til kantinen.

Før alle kommer til kantinen har ett par av elevene allerede vært der en time og vært med å forberede lunsj til alle sammen. Kokken vår, Hans Jørgen, har ansvar for Mat- og Helse- faget på skolen og for lunsjserveringen. Hver dag blir det servert varm mat med salatbuffé.

11:30 Friminutt.

Når lunsjen er ferdig ca 11:30, er det tid for friminutt. Da er elevene ut i en hel time. Skolen har et stort og fint uteområde og en ballbinge. Uteområdet deler de med Trysil Friluftsbarnehage og noen høner. Hver dag har to elever ansvar i friminuttet for å stelle og mate hønene. I tillegg er det skolehage der det dyrkes grønnsaker. Det er alltid minst to voksne ut i friminuttet sammen med elevene.

12:30 Dagens andre arbeidsøkt.

Så kl 12:30 begynner dagens andre arbeidsøkt. Noen dager er det vanlig arbeidsøkt med fagene norsk, matematikk, engelsk, naturfag osv. Andre dager er det mer praktiske fag. Spesielt gruppe 1 har litt andre fag siste del av dagen; drama, ut i naturen, kunst og håndverk eller gym. Alle har annenhver uke svømming. Når det er svømming drar hele skolen rett etter lunsj til Radisson Blue i Trysilfjellet og har en klokketime med svømmeundervisning og vannlek.

14:30 er skoledagen over.

Da er det tilbud om SFO for de som har behov for det frem til kl 16:45.

Aktivitetsdager

Skolen har flere aktivitetsdager i løpet av skoleåret. Det kan være langrennsdag, isfiskedag, en dag i Trysilfjellet, sykkelturer, badeturer, teltturer, skogsturer, tur til Skogmuséet, tur til Vitensenteret på Gjøvik, til Trysiliaden som publikum eller bare en tur til biblioteket. Hvert tredje år får også de eldste elevene reise på en utenlandstur.