Trysil Montessoriskole SA er en statlig godkjent, privat grunnskole basert på Maria Montessoris pedagogiske idéer. Skolen drives som et samvirkeforetak, og eies av foreldre og lokalsamfunn. Skolen er godkjent for inntil 35 elever. Skoleåret 2022/2023 har skolen 14 elever fra 1. til 7. trinn og sju ansatte fordelt på seks årsverk.

Skolens vedtekter kan du lese her.

TRYGGE, SYNLIGE OG SELVSTENDIGE

Skolens visjon og verdier

Vår visjon er at barna på skolen vår skal være trygge, synlige og selvstendige.

Med trygge mener vi at barna føler seg trygge og har det godt med seg selv, både faglig og sosialt. Med synlige mener vi at barna føler seg sett og hørt hver dag. Med selvstendige mener vi at barna tar ansvar for egen læring, og for seg selv og andre. 

Dette er rammen og målsetningen for vår skolehverdag, både i pedagogiske og i sosiale sammenhenger.

Tverrfaglighet og forskiningsbasert læring

Barna jobber mye tverrfaglig, som gir de muligheten til å se sammenhenger mellom fagene og helheten i hvordan alt henger sammen. I undervisningen får de mulighet til å forske og gå i dybden på mange temaer som er knyttet til presentasjoner fra lærerne i de ulike fagene.

En variert skolehverdag

Barna hos oss har en variert skolehverdag. Vi har mange spennende prosjekter barna jobber med, og mye av arbeidet er praktisk og kreativt. I undervisningen bruker vi montessori-materiell som hjelper barna å konkretisere og forstå stoffet. Vi bruker både pc og iPad som en del av undervisningen.

Barna ute i naturen som en del av undervisningen, og de har både planter, grønnsakshage og fisker de passer godt på. Vi er ofte på større eller mindre utflukter i nærmiljøet. Hvert tredje år reiser de eldste elevene på utenladstur. Annehvert år setter vi opp en større teaterforestilling, da får barna fremføre for foreldre og andre i lokalsamfunnet.

Nært og trygt skolemiljø

Vi har høy lærer/voksentetthet som gir god individuell oppfølging til hvert enkelt barn, og et nært og trygt miljø der alle barna kjenner alle voksne. Vi har et inspirerende klassemiljø som sørger for god læring på tvers av alderstrinnene.

10 år med Montessoriskole

Montessoriskolen ble stiftet i 2010 av foreldre og andre i lokalmiljøet. Skoledriften startet opp i høsten 2012 i bygget som tidligere var kommunal barneskole i Plassen. Bygget ble satt opp i 1985. Antall elever har variert. Ved oppstart var det 15 elever ved skolen, og har på det meste vært opp i 27 elever. En markering av 10 år som Montessoriskole vil finne sted i løpet av 2022.

Bygninger og skoleområde

Lokalene til skolen, som i dag omfatter skolebygget og “brakka”, ligger sentralt i Søre Trysil i Plassen. Her er det butikk, barnehage, kirke og samfunnshus. I 2018 stod det som kalles “brakka” ferdig der de ansatte har fått nye kontorplasser, møterom, pauserom og kopirom.

Naturen som ligger tett på skolen, er flittig i bruk og det lokale idrettslaget ÅSTIL kjører opp skiløyper rett utenfor skolen. Gapahuk og lavvo ligger et lite stykke opp i skogen og brukes til mindre utflukter. Skolen har også et tett samarbeid med Trysil Friluftsbarnehage som har sine lokaler på skolens område.

Ansatte og ledelse

Rektor Marit Moberg sammen med tre lærere, to elevveiledere, en vaktmester og en renholder utgjør personalet ved skolen, til sammen ca. seks årsverk. Vi har høy lærertetthet og dyktige ansatte på skolen.

Styret

Skolens styre består av:

NavnRolleTlfEpost
Kine BakkeStyreleder971 36 678kine@trysilmontessori.no
Ole OpsahlseterNestleder926 56 717ole@trysilmontessori.no
Eva GalaasenStyremedlem957 98 510eva@trysilmontessori.no
Tom Ruben SommerVaramedlem
Synnøve Galaasen OlsenVaramedlem