Trysil Montessoriskole SA er en statlig godkjent, privat grunnskole basert på Maria Montessoris pedagogiske idéer. Skolen drives som et samvirkeforetak, og eies av foreldre og lokalsamfunn. Skolen er godkjent for inntil 35 elever. Våren 2021 har skolen 15 elever fra 1. til 7.trinn og ni ansatte fordelt på nesten sju årsverk.

Skolens vedtekter kan du lese her.

TRYGGE, SYNLIGE OG SELVSTENDIGE

Trysil Montessoriskole SA har valgt kjerneverdiene TRYGGE, SYNLIGE og SELVSTENDIGE. Dette er verdier som skolen ønsker skal danne kulturelle premisser rundt barns oppvekst, så vel i pedagogiske som i sosiale sammenhenger.

Skolen ble stiftet i 2010 av foreldre og andre i lokalmiljøet. Skoledriften startet opp i høsten 2012 i bygget som tidligere var kommunal barneskole i Plassen. Bygget ble satt opp i 1985. Antall elever har variert. Ved oppstart var det 15 elever ved skolen, og har på det meste vært opp i 27 elever.

Bygninger og skoleområde

Lokalene til skolen, som i dag omfatter skolebygget, brakka og samfunnshuset, ligger sentralt i Søre Trysil i Plassen. Her er det butikk, barnehage, kirke og samfunnshus. Fra 2019 har skolen inngått åremålsleieavtale med samfunnshuset og er ansvarlig for driften av dette. Skolen har gymsal, SFO og kantine i samfunnshuset. I 2018 stod det som kalles “brakka” ferdig der de ansatte har fått nye kontorplasser, møterom, pauserom og kopirom.

Naturen som ligger tett på skolen, er flittig i bruk og det lokale idrettslaget ÅSTIL kjører opp skiløyper rett utenfor skolen. Gapahuk og lavvo ligger et lite stykke opp i skogen og brukes til mindre utflukter. Skolen har også et tett samarbeid med Trysil Friluftsbarnehage som har sine lokaler på skolens område.

Ansatte og ledelse

Rektor Marit Moberg sammen med fire lærere, tre elevveiledere, en vaktmester og en renholder utgjør personalet ved skolen, til sammen nesten sju årsverk. Vi har høy lærertetthet og dyktige ansatte i alle ledd på skolen. Se Kontakt oss for mer info.

Styret

Skolens styre består av:

NavnRolleTlfEpost
Marianne FjelltveitStyreleder932 57 143marianne@trysilmontessori.no
Kristofer DybeckNestleder986 56 690‬
Torbjørn MelbyStyremedlem911 17 303‬
Tom Ruben SommerVaramedlem
Synnøve Galaasen OlsenVaramedlem