For meg er det viktig med et godt læringsmiljø for barna og et godt arbeidsmiljø for de ansatte, der de har mulighet til å utvikle og utfolde seg. Jeg er heldig som jobber med så dyktige ansatte som brenner for jobben sin og som alltid ønsker barna og hverandre det beste.

Rektor Marit Moberg

Her på skolen jobber vi mye tverrfaglig fordi alt på jorda henger sammen. Vi jobber også med bærekraftsmål med tanke på fremtiden. Hos oss blir barna inkludert, og de lærer at de er verdt noe. Vi jobber for at de skal bli selvstendige og ha tro på seg selv.

Lærer Wendy Caris

Jeg jobber på TMS fordi det er en skole som setter barna først. Hvert år får jeg utfordre meg selv i å tilpasse meg gruppa med barn jeg er kontaktlærer for. Ikke to år, måneder eller dager er like, og takk og pris for det. Barna er med og former hver dag og gjør den unik.

Lærer Mari Tveit Rundfloen

Montessoripedagogikken legger opp til en læringsform jeg har veldig sans for. Jeg liker å jobbe med litt mindre grupper med elever, slik at jeg kan gå hjem hver dag med god samvittighet fordi alle barn har fått den hjelpen og støtten de trenger i skolearbeidet.

Lærer Karine Tveit Rundfloen

Vi erfarer at barna er masse ute, får mestringsfølelse av lek, oppgaver og sosialt fellesskap! De voksne er mange, og de møter barna på måter som varmer mitt mammahjerte!

Synnøve Galaasen Olsen

Tusen takk for at jeg fikk komme på besøk. Stas å bli møtt av tillitsfulle, blide og aktive elever. Pedagogiske refleksjoner sammen med lærerne gir også energi for at vi i fellesskap skal stå på for barn og unge i Trysil!

Kommunalsjef Hanne Stolt Wang

Som helsesykepleier i skolehelsetjenesten, ser jeg at montessoripedagogikken bygger opp mennesket ved å bygge på trygghet som leder til selvsikkerhet og mestring.

Mestring trenger vi for å kunne utvikle oss og finne gleden i å tilegne oss ny og mer kunnskap.

Helsesykepleier Nina Elise Skogli

Er en veldig god skole som min sønn trives kjempegodt på. Dyktige lærere óg!

Bente Elviria Stenseth Storlien

… vi opplevde engasjerte barn og lærere. Vi fikk også delta i dagens varme måltid – skikkelig god mat! Barna deltar i matlaging og i tillegg til å sikre næring gir det å samles med gode skolekamerater rundt et måltid, en svært positiv og god opplevelse.

Ordfører Erik Sletten